Styrelse

Tveka inte att kontakta någon i styrelsen om du har frågor eller funderingar!

Ordförande
Tobias Zetterblom
073-6440042
mk@kronblad.com

Vice ordförande
 

Sekreterare
 

Kassör
 

Ledamöter:
Liza Sandström
073-8498824

Suppleanter:
Mia Zetterblom
073-6791005
mk@kronblad.com

Valberedning:
 

Revisorer:
Lotta Hedborg