Styrelse

Ordförande
Tobias Zetterblom
073-6440042
mk@kronblad.com

Vice ordförande
Ann-Christine Hassling
070-0986804
hassling@swipnet.se

Sekreterare
Catarina ”Cinna” Sved
070-5185234
cinnasved@gmail.com

Kassör
Ellinor Johansson
070-7823348
ella.minishetland@gmail.com

Ledamöter:
Liza Sandström
073-8498824

Lotta Bengtsson
073-7784077
fallstugorna@hotmail.com

Camilla Liljeblad

Suppleanter:
Gudrun Löfgren
072-7171397
gudrun.lofgren@live.se

Mia Zetterblom
073-6791005
mk@kronblad.com

Caroline Hassling
076-2515995
hassling@hotmail.com

Anki Zetterblom
070-9687094

Valberedning:
Thiffanny Johansson (sammankallande)
070-7823348

Rickard Forssblad

Zandra Svensson

Revisorer:
Lotta Hedborg
076-8777714
lotta@olivehult.com

Annette Sandberg
070-9601765