Styrelse

Tveka inte att kontakta någon i styrelsen om du har frågor eller funderingar!

Ordförande
Tobias Zetterblom
073-6440042
mk@kronblad.com

Vice ordförande

Sekreterare

Kassör
Ellinor Johansson
070-7823348
ella.minishetland@gmail.com

Ledamöter:
Liza Sandström
073-8498824

 

 

Suppleanter:
Mia Zetterblom
073-6791005
mk@kronblad.com

 

Valberedning:

Revisorer: